13-07-2020 :
Ürünlerin Ortalama Fiyatları SATIM: MISIR : 1.35 BUĞDAY.: 1.65 ET (KARKAS) -DANA : 37.20

Üyelik İşlemleri

5174 Sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bulundukları yerdeki borsaya kaydolmak zorundadır. İşe başlama tarihi, alım veya satımın yapıldığı tarihtir.

Borsalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmü saklıdır. Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabii maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır. Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Borsaya kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişler talep üzerine kayıt esnasında kotasyona tabi ürünlerin alım satımını belgelemek zorundadırlar.Borsaya tabi maddeler üzerinden alım satım işlemini belgelendiremeyenlerin üyelik talepleri belgelendirmenin tamamlanmasına kadar bekletilir.

 

 

Isparta Ticaret Borsasına kayıt yaptırmak için müracaat eden firmaların aşağıdaki bahsi geçen belgeleri tamamlayarak Borsamız Tescil ve Muamelat Servisi 'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Gerçek Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

İstenilen evraklar için lütfen tıklayınız
Gerçek Kişilik Kayıt Formunu Doldurunuz
Taahhütname için tıklayınız

Tüzel Kişilerin Kaydı İçin Gerekli Belgeler

İstenilen evraklar için lütfen tıklayınız
Tüzel Kişilik Kayıt Formunu Doldurunuz
Taahhütname için tıklayınız

Döviz Kurları

 • Alış
 • Satış
 • DOLAR
  6.8528
  6.8652
 • EURO
  7.76
  7.774
Popup