21-02-2018 :
Ürünlerin Ortalama Fiyatları:ALIM: ARPA: 0.80 BUĞDAY: 0.95 İNEK SÜTÜ : 1.27 ELMA SANAYİ TİPİ : 0.55 SUDAK BALIĞI (BÜYÜK): 7.50 SATIM: ARPA: 0.90 BUĞDAY: 1.03 ET ( DANA)KEMİKSİZ : 35.25 ET ( DANA )KEMİKLİ : 25.00 ET (KUŞBAŞI): 36.00 İNEK SÜTÜ : 1.37 ELMA SANAYİ TİPİ : 0.81

Kayıt için Gerekenler

 

Borsamıza Üyelik İşlemleri

 

5174 Sayılı Kanunun 32'nci ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Borsa Muamelat Yönetmeliğinin 7'nci maddesi gereğince, Isparta Ticaret Borsası Kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, Borsamıza kaydolmak zorundadırlar.
 

Ayrıca; Borsamıza kayıt zorunluluğunda olanların durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliğin, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde borsamıza bildirilmesi de yasal bir yükümlülüktür. Borsalara kayıt talep üzerine yapılır. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasına göre kayıt zorunluluğunu yerine getirmeyenler hakkında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükmü saklıdır. Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin ticaret siciline veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabii maddelerin alım veya satımının yer alması şarttır. Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Borsaya kaydolmak isteyen gerçek ve tüzel kişler talep üzerine kayıt esnasında kotasyona tabi ürünlerin alım satımını belgelemek zorundadırlar.Borsaya tabi maddeler üzerinden alım satım işlemini belgelendiremeyenlerin üyelik talepleri belgelendirmenin tamamlanmasına kadar bekletilir.

 

Gerçek kişi kayıtları için istenilen evraklar :

 

1- ESNAF VEYA TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ
  ( ODADAN TASDİKLİ )      
2- NOTERDEN TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ
3- ODA KAYIT SURETİ      
4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ    
5- NOTERDEN TASDİKLİ TAAHÜTNAME   
6- VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET BELGESİ
7- 3 ADET 4,5 x 6' LIK FOTOĞRAF    
8- NÜFUS CÜZDANI SURETİ    
9- SİCİL TASDİKNAMESİ      
10- İKAMETGAH İLMUHABERİ    
11-  KAYIT ÜCRETİ        
12-     SAVCILIKTAN İYİ HAL KAĞIDI    
13-     VUKUATLI NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ   
  (İMZAYA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)

Gerçek Kişilik Kayıt Formunu Doldurunuz

TAAHHÜTNAME

(Taahhütname Formun için tıklayınız)


Tüzel kişilik kayıtları için istenilen evraklar:

 

1- ESNAF VEYA TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ      
  ( ODADAN TASDİKLİ )              
2- NOTERDEN TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ (ASIL)        
3- ODA KAYIT SURETİ (ASIL)            
4- VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ            
5- NOTERDEN TASDİKLİ TAAHÜTNAME  (ASIL)        
6- VERGİ DAİRESİNDEN MÜKELLEFİYET BELGESİ (ASIL)      
7- 3 ADET 4,5 x 6' LIK FOTOĞRAF VE NÜFUS CÜZDANI      
  SURETİ (İMZA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)      
8- SİCİL TASDİKNAMESİ (ASIL)            
9- ŞİRKET KAŞESİ              
10- SAVCILIKTAN İYİ HAL KAĞIDI (İMZAYA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)
11- VUKUATLI NÜFUS CÜZDAN ÖRNEĞİ           
  (İMZAYA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)        
12- İKAMETGAH (İMZA YETKİLİ HER KİŞİ İÇİN AYRI AYRI)      

Tüzel Kişilik Kayıt Formunu Doldurunuz

TAAHHÜTNAME

(Taahhütname Formun için tıklayınız)

 • Alış
 • Satış
 • DOLAR
  3.7816
  3.7884
 • EURO
  4.6527
  4.6611
Popup